גיוס הון השקעה לקרן
כל קרן מגייסת מראש התחייבויות להשקעה ממשקיעיה. סכום ההשקעה מועבר לחשבון הקרן באופן יחסי בהתאם לקצב רכישת הנכסים

תהליך רכישת הנכסים לקרן

הקרן מאתרת נכסים בהתאם למדיניות השקעה מוגדרת מראש. רכישת הנכסים על פי רוב מתבצעת בצורה מדורגת במהלך השנתיים הראשונות של חיי הקרן

תחזוקת ושדרוג הנכסים חלוקת רווחים מהכנסות שוטפות
לצד תחזוקה וניהול שוטף מתבצעים פרויקטי השבחה והתייעלות של כל נכס בהתאם לתכנית העסקית שלו. במקביל רווחי הקרן השוטפים מחולקים למשקיעי הקרן

אופציית ביצוע מימון מחדש להשקעה ורכישת נכסים נוספים
הקרן בוחנת על בסיס שוטף ביצוע הליך של מימון מחדש לנכסים במטרה להשיא את רווחי המשקיעים תוך שמירה על תזרים מזומנים חיובי ורמת סיכון נמוכה

מכירת נכסי הקרן, חלוקת רווחים למשקיעים ופירוק הקרן
עם סיום שלב ההשבחה, בכפוף לתכנית העסקית המקורית ולמצב העדכני של שוק נתון, נכסי הקרן מועמדים למכירה על מנת לממש את פוטנציאל רווחי ההון הגלומים בתהליך