ORF

Real Estate Investment

Opportunity Residential Funds) ORF) הינה קבוצה של קרנות נדל"ן למגורים בארה"ב. הקרנות, אשר השקיעו לאורך השנים ברכישה ובמימוש של עשרות קומפלקסי מגורים,הכוללים אלפי יחידות דיור, ובמאות בתים פרטיים, מאפשרות למשקיעים פרטיים ומוסדיים לקחת חלק בהשקעות בעלות פוטנציאל השבחה תוך שמירה על רמת סיכון נמוכה ועל תזרים חלוקות יציב.


הקרנות מנוהלות על ידי שותפים בעלי נסיון מצטבר של מעל ל- 100 שנה בתחום הנדל"ן המניב למגורים. נסיון זה כולל בין השאר יכולות מוכחות בניהול נכסים תוך כדי משבר כלכלי ובאיתור הזדמנויות השקעה כתוצאה ממשברים כלכליים כדוגמת המיתון בתחילת שנות ה 2000, משבר ה Sub-Prime ב 2007-2010 וכמו גם במשבר ה covid-19 הנוכחי. הקרנות פועלות בשווקים המתאפיינים בין השאר בפוטנציאל צמיחה כלכלית ודמוגראפית כגון טוסון שבאריזונה, דאלאס שביוסטון, ניו אורלינס שבלואיזיאנה, פנסיקולה שבפלורידה ועוד.


ORF עובדת בשיתוף פעולה מלא עם חברת SB Pacific Group המתמחה בפרויקטי Multi Family והיא משמשת כזרוע גיוס ההון של החברה בישראל.

הקרנות מתמקדות בהשקעה בתחום קומפלקסי המגורים ("Multi Family") בארה"ב. כל קרן רוכשת מספר נכסים ומחזיקה בהם לתקופה של 3-7 שנים לטובת מימוש עם עליית ערכם.
להשקעה בקרנות ORF יתרונות עסקיים מוכחים, וביניהם:

  • ממוצע IRR של מעל ל- 20% בתחום קומפלקסי מגורים
  • זמן ממוצע למימוש נכס - פחות מ- 5 שנים
  • שותפים מייסדים הפועלים יחדיו מעל ל- 30 שנה בתחום קומפלקסי המגורים בצורה ממוקדת 
  • יכולות איתור ורכישת נכסים מוכחת ויציבה – מעל ל- 1000 יח"ד בממוצע בשנה
  • יכולת ניהול פורטפוליו נכסים מוצלח לאורך יותר מ- 3 משברים כלכליים
  • מעל ל- 75% ממשקיעי הקרנות הם משקיעים חוזרים שהשקיעו ביותר מקרן אחת
  • שמירה על רמת מינוף ממוצעת של כ- 70% LTV לעסקה
  • פיזור השקעות – כל קרן השקיעה ביותר מ- 4 נכסים  לטובת גידור סיכונים


פרופיל הקרנות-ביצועים image


גיוס הון השקעה לקרן
כל קרן מגייסת מראש התחייבויות להשקעה ממשקיעיה. סכום ההשקעה מועבר לחשבון הקרן באופן יחסי בהתאם לקצב רכישת הנכסים

תהליך רכישת הנכסים לקרן

הקרן מאתרת נכסים בהתאם למדיניות השקעה מוגדרת מראש. רכישת הנכסים על פי רוב מתבצעת בצורה מדורגת במהלך השנתיים הראשונות של חיי הקרן

תחזוקת ושדרוג הנכסים חלוקת רווחים מהכנסות שוטפות
לצד תחזוקה וניהול שוטף מתבצעים פרויקטי השבחה והתייעלות של כל נכס בהתאם לתכנית העסקית שלו. במקביל רווחי הקרן השוטפים מחולקים למשקיעי הקרן

אופציית ביצוע מימון מחדש להשקעה ורכישת נכסים נוספים
הקרן בוחנת על בסיס שוטף ביצוע הליך של מימון מחדש לנכסים במטרה להשיא את רווחי המשקיעים תוך שמירה על תזרים מזומנים חיובי ורמת סיכון נמוכה

מכירת נכסי הקרן, חלוקת רווחים למשקיעים ופירוק הקרן
עם סיום שלב ההשבחה, בכפוף לתכנית העסקית המקורית ולמצב העדכני של שוק נתון, נכסי הקרן מועמדים למכירה על מנת לממש את פוטנציאל רווחי ההון הגלומים בתהליך  


City Heights Apartment - Tuscon, Arizona:

סוג הנכס: קומפלקס מגורים הכולל 272 יח"ד. שנת בניה: 1985. תאריך רכישה: מרץ 2016. תאריך מימוש: ינואר 2020. רווח כולל משוער ע"פ התכנית העסקית: 110% ב- 7 שנים. רווח כולל בפועל למשקיע ORF: כ- 160% ב- 3.75 שנים (מעל 40% לשנה).

City Heights Apartment - Tuscon, Arizona

Rolling Hills - Dallas, Texas:

סוג הנכס: קומפלקס מגורים הכולל 384 יח"ד. שנת בניה: 1985. תאריך רכישה: מרץ 2016. תאריך מימוש: אוגוסט 2019. רווח כולל משוער ע"פ התכנית העסקית: כ- 61% ב- 3 שנים. רווח כולל בפועל למשקיע ORF: כ- 130% ב-3.5 שנים (מעל 35% לשנה).

Rolling Hills - Dallas, Texas

City Heights North - Oklahoma City, Oklahoma:

סוג הנכס: קומפלקס מגורים הכולל 328 יח"ד. שנת בניה: 1971. תאריך רכישה: פברואר 2018. תאריך מימוש: מרץ 2020. רווח כולל משוער ע"פ התכנית העסקית: כ- 170% ב- 7 שנים. רווח כולל בפועל למשקיעי ORF: כ- 60% בשנתיים (כ- 30% לשנה).

City Heights North - Oklahoma City, Oklahoma

Sandalwood Apartment - Pensacola, Florida:

סוג הנכס: קומפלקס מגורים הכולל 145 יח"ד. שנת בניה: 1985. תאריך רכישה: מרץ 2017. תאריך מימוש: אוגוסט 2019. רווח כולל משוער ע"פ התכנית העסקית: 58% ב- 4 שנים. רווח כולל בפועל למשקיעי ORF: כ- 50% בשנה וחצי (מעל ל- 30% לשנה).

Sandalwood Apartment - Pensacola, Florida

City Heights At the Golf - Biloxi, Mississippi:

סוג הנכס: קומפלקס מגורים הכולל 176 יח"ד. שנת בניה: 1985 תאריך רכישה: מרץ 2016 תאריך מימוש צפוי: 2022 רווח כולל צפוי למשקיע ORF ע"פ תכנית עסקית: כ- 150% ב -7 שנים

לאתר אינטרנט של הנכס
City Heights At the Golf - Biloxi, Mississippi

City Heights On 2nd:

סוג הנכס: קומפלקס מגורים הכולל 328 יח"ד שנת בניה: 1999 תאריך רכישה: נובמבר 2019 תאריך מימוש: 2026 רווח כולל צפוי למשקיע ORF ע"פ תכנית עסקית: כ- 110% ב-7 שנים

לאתר אינטרנט של הנכס
City Heights On 2nd

Garden Lane- New Orleans, Louisiana:

סוג הנכס: קומפלקס מגורים הכולל 261 יח"ד. שנת בניה: 1966-1971. תאריך רכישה: מרץ 2019 תאריך מימוש צפוי: מרץ 2020 רווח כולל צפוי למשקיע ORF ע"פ תכנית עסקית: כ- 115% ב-7 שנים

לאתר אינטרנט של הנכס
Garden Lane- New Orleans, Louisiana

City Heights at Skyland, Tuscaloosa, Alabama:

סוג הנכס: קומפלקס מגורים הכולל 304 יח"ד. שנת בניה: 1975/1991 תאריך רכישה: מרץ 2019 תאריך מימוש צפוי: 2025 רווח כולל צפוי למשקיע ORF ע"פ תכנית עסקית: כ- 111% ב-7 שנים

לאתר אינטרנט של הנכס
City Heights at Skyland, Tuscaloosa, Alabama
  • יגאל אלון 76, תל אביב יפו - ישראל
  • 2295 San Pablo Ave Berkeley, CA 94702, USA ​- ארה"ב