Opportunity Residential Funds) ORF) הינה קבוצה של קרנות נדל"ן למגורים בארה"ב. הקרנות, אשר השקיעו לאורך השנים ברכישה ובמימוש של עשרות קומפלקסי מגורים,הכוללים אלפי יחידות דיור, ובמאות בתים פרטיים, מאפשרות למשקיעים פרטיים ומוסדיים לקחת חלק בהשקעות בעלות פוטנציאל השבחה תוך שמירה על רמת סיכון נמוכה ועל תזרים חלוקות יציב.


הקרנות מנוהלות על ידי שותפים בעלי נסיון מצטבר של מעל ל- 100 שנה בתחום הנדל"ן המניב למגורים. נסיון זה כולל בין השאר יכולות מוכחות בניהול נכסים תוך כדי משבר כלכלי ובאיתור הזדמנויות השקעה כתוצאה ממשברים כלכליים כדוגמת המיתון בתחילת שנות ה 2000, משבר ה Sub-Prime ב 2007-2010 וכמו גם במשבר ה covid-19 הנוכחי. הקרנות פועלות בשווקים המתאפיינים בין השאר בפוטנציאל צמיחה כלכלית ודמוגראפית כגון טוסון שבאריזונה, דאלאס שביוסטון, ניו אורלינס שבלואיזיאנה, פנסיקולה שבפלורידה ועוד.


ORF עובדת בשיתוף פעולה מלא עם חברת SB Pacific Group המתמחה בפרויקטי Multi Family והיא משמשת כזרוע גיוס ההון של החברה בישראל.