FR EN
מתווה העבודה של קרנות ORF
דף הבית >> מדיניות השקעה >> מתווה העבודה של קרנות ORF

גיוס קבוצת משקיעים

כל קרן או עסקה מורכבת מכמות מוגדרת של משקיעים עם סכום השקעה מינימאלי למשקיע. סכום ההשקעה מופקד בנאמנות אצל עו"ד הקרן ומועבר לחשבון הקרן על בסיס רכישת הנכסים.  
 

תהליך רכישת הנכסים לקרן

הקרן רוכשת נכסים בהתאם למדיניות ההשקעה המוגדרת שלה כאשר לרוב רכישת הנכסים מתבצעת במהלך שנת הפעילות הראשונה של הקרן או לחילופין אל מול קריאה לכסף.  

חלוקת רווחים מהכנסות שוטפות של הקרן

נכסי הקרן מושכרים בשווקי היעד לאוכלוסיה המקומית. הקרן דואגת באמצעות חברות הניהול איתם היא עובדת לאחזקה שוטפת ומלאה של הנכסים. רווחי הקרן השוטפים משמשים לחלוקת ריביות/תשואות על בסיס מזומן לשותפים בקרן - כלומר למשקיעיה.  

 אופציית לקיחת מימון חוזר להשקעה ורכישת נכסים נוספים

בהתאם למצב שוק המשכנתאות/הלוואות ובכפוף לסוג הנכס, תבחן אפשרות מימון חוזר במטרה להגדיל את תשואת הקרנות ולהמשיך את תהליכי הרכישה במידת הכדאיות. מטרת המימון הינו להשיא את רווחי המשקיעים מחד תוך שמירה על תזרים מזומנים חיובי ורמת סיכון נמוכה מאידך.   

מכירת נכסי הקרן, חלוקת רווחים למשקיעים ופירוק הקרן

מנהלי ORF מקפידים על רכישת נכסים במחירים אטרקטיביים, בד"כ נמוכים ממחירם  הריאלי הנוכחי בשוק, או לחילופין נכסים בעלי פוטנציאל השבחה רב, כך  שבשלב מכירת הנכסים יקבלו המשקיעים בשאיפה רווחי הון בנוסף לתשואה השוטפת.  
 
דף הבית | חזור למעלה | מפת אתר -המידע המובא לעיל לא נועד לשמש הצעה, המלצה או שידול לרכישה או השקעה והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי- כל הזכויות שמורות לחברת LG
   
לייבסיטי - בניית אתרים